meeting-1

meeting-2

meeting-2

Kapasiti Dewan / Bilik Mesyuarat

Venue Dimension Stage Dimension Theatre Classroom U-Shape Workshop Banquet
Bayou Convention Centre
Bayou Convention Centre 1 12' x 24' 600 400 110 288 360
Bayou Convention Centre 2 12' x 24' 800 450 140 366 420
Bayou Convention Ballroom 18' x 40' 1800 900 230 1050 1500
Amari Villa
Pavilion Ballroom 49' x140' 12' x 24' 600 360 30 245 350
Pavilion 1 49' x 40' 8' X 18' 140 140 30 42 60
Pavilion 2 49' x 60' 8' X 18' 260 120 39 84 120
Pavilion 3 49' x 40' 8' X 18' 140 60 30 42 60
Pavilion 1/2 8' X 18' 200 180 60 160 200
Pavilion 2/3 8' X 18' 300 300 120 161 230
Junior Pavilion 12' x 24' 300 200 70 210 300
Bayou 4 38' x 26' 8' x 12' 30 30 16 38 50
Tahiti Villa
Bendahara 1 60' x 38' 8' X 18' 100 72 42 64 80
Bendahara 2 27' x 38' - 40 27 18 21 30
Bendahara 3 27' x 38' - 40 27 18 21 30
Bendahara 4 60' x 45' 8' X 18' 100 60 46 56 80
Bendahara 5 60' x 38'
Bendahara 2/3 8' X 18' 72 45 30 42 60
Bendahara 3/5 12' x 16' 120 72 46 70 100
Bendahara 3/4/5 12' x 24' 450 280 80 140 200
Bendahara 1/4/5 12' x 24' 700 400 128 231 330
Bendahara 1/2/3/5 12' x 24' 500 300 80 75 250
Bendahara Ballroom (1,2,3,4,5) 60' x 121' 18' x 32' 1000 418 300 490 700
(+) 27' x 76'
Laksamana 1 22' x 20' - 30 18 11 14 20
Laksamana 2 22' x 20' - 30 18 11 14 20
Laksamana 3 27' x 19' - 30 24 17 28 40
Laksamana 4 27' x 19' - 30 24 17 28 40
Laksamana 5 20' x 30' - 36 36 24 35 50
Laksamana 6 20' x 30' - 40 30 24 35 50
Laksamana 1/2 8' x 12' 60 30 27 28 40
Laksamana 3/4 8' x 12' 90 30 16 38 50
Seri Bayu 20' x 40' - 50 24 24 21 30

 

Venue Dimension Theatre Classroom U-Shape Banquet
Bayou Convention Centre
Bayou Convention Ballroom 164' x 115' 1800 900 230 1500
49' x 98'
Bayou Convention Centre 1 164' x 115' 600 400 110 360
Bayou Convention Centre 2 49' x 98' 800 450 140 420
Amari Villa
Pavilion Ballroom 49' x140' 600 360 30 350
Pavilion 1 49' x 40' 140 140 30 60
Pavilion 2 49' x 60' 260 120 39 120
Pavilion 3 49' x 40' 140 60 30 60
Junior Pavilion 49' x 99' 300 200 70 300
Bayou 4 38' x 26' 30 30 16 50
Tahiti Villa
Bendahara Ballroom 60' x 121' 1000 418 300 700
(+) 27' x 76'
Bendahara 1 60' x 38' 100 72 42 80
Bendahara 2 27' x 38' 40 27 18 30
Bendahara 3 27' x 38' 40 27 18 30
Bendahara 4 60' x 45' 100 60 46 80
Bendahara 5 60' x 38' 100 72 42 80
Laksamana 1 22' x 20' 30 18 11 20
Laksamana 2 22' x 20' 30 18 11 20
Laksamana 3 27' x 19' 30 24 17 40
Laksamana 4 27' x 19' 30 24 17 40
Laksamana 5 20' x 30' 36 36 24 50
Laksamana 6 20' x 30' 40 30 24 50
Seri Bayu 20' x 40' 50 24 24 30

Untuk butiran lanjut atau maklumat mengenai pakej mesyuarat dan acara, sila hubungi Jabatan Jualan kami di  06-233 0888  atau e-mel ke sales@bayoulagoon.com.my.